• Witaj na tlaserowe.pl
  • 32 211 92 00 / 515 248 753
  • Ul. Kopalniana 7, 43-225 Wola
  • Dostawca rozwiązań

    dla przemysłu

Oferujemy gięcie blach na nowoczesnej 6-osiowej prasie numerycznej Bystronic z laserowym pomiarem kąta gięcia. Maksymalna długość giętych elementów wynosi 3110mm, siła nacisku 200t. Prasa umożliwia również gięcie postępowo-krokowe wykorzystywane do uzyskania promieni trudnych do uzyskania na walcarkach. Metoda ta głównie wykorzystywana jest do gięcia stożków, średnic małych rur, dyfuzorów a także zwężek.